Parnaiyainikhainnut Avatiliqinirnut Ihivriurnikhainut

Nunavut Avatiliqiyit Katimayit (NIRB) tadja aulapkainahuaqtangit Parnaiyainikhainnut Avatiliqinirnut Ihivriurnikhainut iluani Qikiqtalungmi unalu Davis Ikirahakmi (SEA). Hivunigiyakhaat haffumani Parnaiyainikhainnut Avatiliqinirnut Ihivriurnikhainnut (SEA) kangiqhiivikhaat ihumagiyauyut aallatqiit taryup hinaani uqhuryuat kaasiliillu ilagiyaat huliyakhaanit qakugu tukhiutigiyaulaaqtangit iluani Kanatamiunut taryup hinaani imangit haffumani Qikiqtalungmi unalu Davis Ikirahakmi ilagiyangillu hivuuranarningit, ikayuutikhait, munaqhiiyangillu parnaiyainikhainnut. Aallangaubluni haffumani atuqpagaat NIRB qimilrurningit, una SEA hivumuurutaunngittuq haffumani tukhiutigiyauyuq pivallianikhainut havaangit. Kihimi, hivunigiyaat atuqpatakhainit unalu tukhiutigiyauyuq ihumagiyakhaat tiliuqhimayauyuq ihumagiyauyut huliyakhainit ilaliutauhimayullu haffumani uqhuryuat kaasiliillu aturvikhaat taimaa naahuriyakhauvlunilu hamna uqhuryuat kaasiliillu pivallianikhainnut angiqtaulaarungnaqhiyuq nunaup iluani. Hamna SEA iniqhimagumi, NIRB ilaliutigilaaqtangit unipkaariyakhaat tukhiutigilaaqhugu uvunga Kavamaryuangit Kavamangit ilittuqtakhaat hivunikhaanut ihumaliuqtakhaat piliriakhait.

Uvani 2016 mi Kavamaryuangit Kavamangit inikhaliuqhimayut kinguvallakhimayangit haffumani nutaamik uqhuryuanut kaasiliillu huliyakhaat iluani tamainnut taryup hinaani iluani Kanatamiunut Ukiuqtaqtumi imangit unalu angiqhimavlugillu qimilruqtakhaat ihumaliuqtakhainnit uvani 2021 mi. NIRB’ip SEA unipkaarutaat ilagiyangillu tukhiutigiyangit ihumagiyauvlutik ilitturvikhautauvluni ihumaliugainit.

Ilittuffaarumagungni haffumani SEA piliriangit, ilaliutauhimayuq tiliugainnit qanuq ilagiyumagungni, naqiinnarlugu uvani tuhagakhanmi ataaniittumi:

SEA Newsletter