Havaariyakhat: 
Angayuqaangat Maniliqinikkut Piliriyi
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4604

Priscilla (Ovik) Qingaungminngaaqhimayuq Umingmaktuurmiutauvlunilu. Uvani 1986 mi nuuhimayuq Iqaluktuuttiarmut, tadja nunagiyaat uiqaqhuni pingahunik nutaraqaqhutik. Ilauqatauhimayut Katimayiinut 2007 mi Kavamatkunni Nunavunmi Kavamaliqinrmi havakhimagaluaqtuq, ilitariyaulihaaqhuni Angayuqaam Maniliqinirnut Piliriyi 2011 mi atulihaaqtumi.