Una NIRB’iup Maliktakhat Aturialgit aturnaqhutik tamainnut aturiaqarnirumik aulattitiyut ihumagivlugu uuminngat Nunavut Nutaarutata Angirutaat Nakataq 12, Ilainnaa 4: Nakuutqiyahiuqtut haffuminngat Havaariyakhat Tukhiutiyut unalu Ilainnaa 5: Ihivriuqhiyut haffuminngat Havaariyakhat Tukhiutiniit.

Hapkuat Maliktakhat aturumanngitkumiuk aturumayangit takunnaqtut ihumagivluniuk uuminngat Nunavut Nunataarutata Angirutit Nakataq 12, Ilainnaa 6: Ihivriuqtauyut ukuninngat Kavamatuqangit Avatingnut Ihivriuqtauyut Katimayut tahapkuat Maliktakhat amiriyaugumik aturuminaqtumik qauyiharnaqtut maliktakhat hafuminngat kavamatuqait avatingut ihivriuqhiyut katimayit.

Una NIRB tadja nutaannguqtiqhimayangit Maliktakhat Aturialgit takugiangani malikhugu hamna Nunavut Upalungaiyaqhimayut unalu Havaariyakhat Ihivriuqhiyut Maligaq (NuPPAA).  Una nutaannguqhimayuq Maliktakhat ihumagiyauniaqhutik ukuninngat kitunuliqaak katimadjutauluni inqhimaniaqhuni hamna pidjutaunialiqqat uuminngat NuPPAA.

090903-NIRB Rules Of Procedure_English-ODTE.pdf