Havaariyakhat: 
Qauyihainirnut Kiuliqiyi II
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4609

Jaida Ohokannoak tadja havaariliqhimayaa Qauyihainirnut Kiuliqiyi II ukunanngat Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit. Angikliktiqhimayuq uvani Port Coquitlam, British Columbiami ilihaqtamingni iniqhimayangit hamanngat Simon Fraser Ilinniarvigyuangat ilitaridjutiqaqhuni haffumani Ilihautilik Qauyiharnikhainit (B.Sc) uvani Nunaliqinirnit uuminngalu Avatiliqinirnit Hivuuranarningit uuminngalu Qauyiharnikhainut Kuapak Ilitaridjutimik.
Ilihaqtaaqhimavluni nuuhimayuq Qulvahiktumut 60 nut tamainnit pingahut nunallaani havakhimagaluaqtuq. Hivituyumik qauyimalluaqhimayut havakhimagami uvani avatiliqinirnut ihivriurnikhainut, qauyiharniq unalu avatait munaqtiunirmik, taimaa havaaqaraluaqhuni kavamaryuanut kavamaita, munaqtiuqatigiiktunullu katimayit, unalu Minnguirvik Kanatami Minnguirvik Ataniqpangit.
Jaida nunakhaaqhimayuq Iqaluktuuttiarmi 22 nit ukiunganit nanminiriuvluni havaktita NIRB mi aulapkailihaaqhimavluni, taimaa havaanga Avatiliqinirnit Ihivriurnikhainut Piliriyi. Qagnaraaluk ukiungani, amihunit Qauyihainirnut Kiuliqiyi havaaqaqhimavluni NIRB nit unalu 2014 mi utiffaarmiyuq Katimayiita Atannguyauvluni Qauyiharnikhainut Aulattitinirnut. Qanilruani utilihaaqhimayuq uvunga Qauyihainirnut Kiuliqiyi ininganit taimaa munaqtiuvakhuni nakuutqiyahiurnikkut titiqqangit unalu qauyiharnikhainut qimilrurningit.
Jaida amigaittunik hiataanit huliyakhanit quviagiyangit kivgaqtiuvlunilu Ikhivautalik uvani Avaliqanngittuq Avatiliqinirnut Munaqtiuyuq Ilagiit munaqhivakhuniuk hamna Ekati Qiplariktumik Uyaraqtarvik. Ikayuliqpakhuni amihunit nunalingni katimayit ilauhimayurlu ilagiyangit kivgaqtiuvakhuni Ikhivautaliugaluaqhuni haffumani Ovayuk Nunalingnit Ilagiiktunut Minnguirvik Munaqtiuqatigiiktunut unalu Iqaluktuuttiaq Kiglingani Hivuliqtiuyuq haffumani Nunaqutaanit Tingmiyunut Qiniqhiaqtit Katudjiqatigiik (CASARA). Jaida piqpagiyaa aullaarnirmik, nutaqqiqqivlugik malriannuangit, tingmiakkut aullaarnirmiglu taimaa ungikpiaqtumut hilaryuarnut aullaaqpakhuni uingalu.