Havaariyakhat: 
Avatingnut Aulattitiyiuyuq
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4615

Shannon piruqtuq talvani Ikaluktutiak, Nunavut. Havaqatigiliqtai tapkuat Katimayit talvani Januari 2020 tamnaupluni Avatiliqutit Aulattiyi. Qau tamaat piplugu havariya titiqat tutquqtiqni tuyutiginilu tuhaqhityutit inungnut, havaqatiginiqhauplugit Inungnut Titiraqaqvit tutquqtiqni titiqat atuqhugit NIRB-kut tamaitnut turarutit qaritauyakkut turaruta: info@nirb.ca. Shannon uqartuq Qablunaatun atulihaqhugulu Inuinnaqtun. Shannon iniqhiyuq ilihauttiminik 2019-mi talvanga Nunavunmi Inirnirit Iliharviat alilayuqtaqhuni tapkunani Avatiliqutit Pitquhiliqutit Havaguta. Havakhimayuq tapkunani uyarakhiurniqmun havakvit Maniqami Ikayuqtiupluni tapkuknunga 2 ukiuk talvani Hope Bay. Shannon aliagiya aulaumaniq nunami angunahuaqhuni, hiniktaumaniq iqalukhiurniqlu.