Parnaiyainikhainnut Avatiliqinirnut Ihivriurnikhainut

Nunavut Avatiliqiyit Katimayit (NIRB) tadja aulapkainahuaqtangit Parnaiyainikhainnut Avatiliqinirnut Ihivriurnikhainut iluani Qikiqtalungmi unalu Davis Ikirahakmi (SEA). Hivunigiyakhaat haffumani Parnaiyainikhainnut Avatiliqinirnut Ihivriurnikhainnut (SEA) kangiqhiivikhaat ihumagiyauyut aallatqiit taryup hinaani uqhuryuat kaasiliillu ilagiyaat huliyakhaanit qakugu tukhiutigiyaulaaqtangit iluani Kanatamiunut taryup hinaani imangit haffumani Qikiqtalungmi unalu Davis Ikirahakmi ilagiyangillu hivuuranarningit, ikayuutikhait, munaqhiiyangillu parnaiyainikhainnut. Aallangaubluni haffumani atuqpagaat NIRB qimilrurningit, una SEA hivumuurutaunngittuq haffumani tukhiutigiyauyuq pivallianikhainut havaangit. Kihimi, hivunigiyaat atuqpatakhainit unalu tukhiutigiyauyuq ihumagiyakhaat tiliuqhimayauyuq ihumagiyauyut huliyakhainit ilaliutauhimayullu haffumani uqhuryuat kaasiliillu aturvikhaat taimaa naahuriyakhauvlunilu hamna uqhuryuat kaasiliillu pivallianikhainnut angiqtaulaarungnaqhiyuq nunaup iluani. Hamna SEA iniqhimagumi, NIRB ilaliutigilaaqtangit unipkaariyakhaat tukhiutigilaaqhugu uvunga Kavamaryuangit Kavamangit ilittuqtakhaat hivunikhaanut ihumaliuqtakhaat piliriakhait.

NIRB-kut Kingulliqpaarnik Inungnik Katimapkaihimayut Iqalungni March 18-mit 22-mut, 2019-mi tunihiniaqhutiklu Iniqhimayunik Naunaitkutanik pitquyauhimayuniklu Kanatam Kavamaanut May 31-nguqtinnagu, 2019-mi.

Ilittuffaarumagungni haffumani SEA piliriangit, ilaliutauhimayuq tiliugainnit qanuq ilagiyumagungni, naqiinnarlugu uvani tuhagakhanmi ataaniittumi:

SEA Newsletter