Una NIRB’iup havaktiita ikayuqtaaqtaatiti ilingnut hivayautikkut, kayumiktukkut, qaritauyakkulluniit, takuinnarialiktauq havagvikput Iqaluktuuttiaq, Nunavut!

Akiqanngittukkut: 1-866-233-3033
Kayumiktukkut: 1-867-983-2594
Qaritauyakkut Turaarutaa: info@nirb.ca

Titiraqarvikkut Turaarutaa:
29 Mitik Street
P.O. Box 1360
Cambridge Bay, NU
X0B 0C0
Canada

Takunnaqtut turaarutaa kiuviniit turaaqtaugiaqaqtuq uvunga NIRB’iup Hivulliqpaam Aulapkaiyi.

 

Hivayaut (867) Atia Havaatit
983-4602 Mark Ings aulapkaiyi kiinauyaliriniqmut havakvinganut
983-4603 Leah Klaassen Aktuqtaujunik Naunaijautikhat Havakti
983-4605 Cassel Kapolak Atan'ngujat, Inungnut Atiliurvik
983-4606 Heather Rasmussen Atan'ngujat, Atugakhaq
983-4607 Cory Barker Atan'ngujat, Havaakhanun Munaqhiniq
983-4608 Ryan Barry Atan'ngujaullaktuq Aulapkaiji
983-4611 Tara Arko Aulapkaiji, Auladjutikhangit
983-4613 Jorgen Komak GIS Qauyihaiyit
983-4614 Josie Tucktoo Uqaqtiuyuq/Numiktiliriyi
983-4615 Calvin Ehaloak Inungnun Atiliurnikkut Tutqikhaiji
983-4616 Francis Emingak Naunaijainikkut Havakti
983-4617 Keith Morrison Atannguyaq, Aktuqtaunianut Qauyiharningit
983-4619 Kelli Gillard Angijukhiq Akturniqarnikkut Naunaijainikkut Havaktit
983-4622 Mia Otokiak Aktuqtaujunik Naunaijautikhat Havakti
983-4623 Brydon Beattie Qaritaujaliqidjutikhanik Ikajuktiujut Tutqikhaiji
983-5627 Brittany Hogaluk Inungnun Atiliurnikkut Tutqikhaiji