Hamna NIRB’kkut  ikayuinnaqhutik tamainnut havainnaqtunut havaktiit havagviat nayugaat Iqaluktuuttiaq, Nunavunmi. Kitunuliqaak ilauqattaqpakhutik ukuninngat NIRB’iup tamainnut havaktiita, naalaktakhaqarnirumiktauq, tamainnut Katimayiita. Una NIRB’iup Ikhivautalik unalu NIRB’iup Hivuliqpaam Aulapkaiyi turaarvigiinnarialik kitunuliqaak quyaginnaq ublunganit.

Tadja NIRB’kkut amiqhaivagaat havaktiita 20 nit havaktunit, aulapkaihimayuq iluanut Kavamaliqinikkut havagvianit, Maniliqinikkut Amiqhaiyunit havagviata unalu Qauyihainikkut Ikayuuhiat havagviata.