Havaariyakhat: 
Inniqhimalakta Ataniuyuq Hivuliqti
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4602

Mark ilauqatauhimayuq NIRB-kkunnit Iidjirurvia 2011 mi Aulapkaiyiuvluni, Maniliqinikkut Aulattitnirnillu. Morinville, Alberta mingaaqhimayuq, Mark amihunik qauyimattiaqhuni maniliqinikkut qulinit malruk ukiunganit. Mark ilitaridjutiqaqhuni amihuuyut ilaliutauvlutik haffuminngat CFP, CSC, 2nd level CMA, Nanminiqarnikkut Maniliqinikkut Aulattitinirnigullu. Hulivakhuni hulidjuhianit Iqaluktuuttiarmi, tadja inikhaqaqhuni ikayuliqpagait haffuminngat Ikaluktutiak Elks Maniliqiyiuvluni. Pingahunik pinnariyangit nutarait Edmontonmi quviahukhuni taivagangit Iqaluktuuttaq nunagivluniuk.