Havaariyakhat: 
Atan'ngujat, Atugakhaq
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4606

Heather nunavinilik Alberta-mi nuuhimapluni Iqaluktuuttiaqmu Montreal-mit havakvigiyaamik NIRB-kut Ayuqnaqtunut Unniqtuiyitut 2013-mi. Heather nuutpalliahimayuq maligaghaliurniqmut 2016-mi tajjalu Atannguyauliqtuq, Maligaghaliuqtit. Heather munarivagaallu parnaiyaiyut NIRB-kut havaktiit ikayuutainik Nunavunmi Taryumiutanik Katimayiit havaaghait. Heather inungnik ilaupkainahuaqpaktuq ihumagittiaqhugillu iliuraivallianiqmik Inuit Qauhimayatuqainik Nunaqaqqaaqhimayullu Qauhimayatuqainik mihingnautinik qauyihaiyunut. Heather aliagiyaat taiguariamik, aullaariamik, maniraqmiittaamiklu ilaitalu.