Havaariyakhat: 
Katimayi
Aimavia Nunalingni: 
Iqaluit, NU
Tiliuqtauhimayut haffuminngat: 
GN
Hivitunia Nutqarutaa: 
June 30, 2023

Inuuhimajunga Dew Line najugaanit hilataani Iqaluktuuttiarmi. Iqaluktuuttiarmiitkaluaqtunga 2016 mi nuuhimagaluaqtunga Nunallaaq Iqaluit. Aippaqaqhunga pingahunik angiklihimajut nutaraqaqhunga atauhiq inngutaqaqhunga. Kivgaqtuivakhunga amihunit Katimajit Hulilukaarniq Timiujunut inikhaat haffuminngat Ikhivautalik, Tuglia unalu Katimajit. Ikhivautaanit munarivakhunga Nunalingnit Katimavikhat, Inungnut Tuhaqtakhainit uvunga Maligaliurniup Pivallianikhangit. Aullaaqpaktunga amihuujut Nunavut Nunaliit tamarmik havaanut amihunit Katimajiniglu.
Aulattittivakhunga inikhautikhangit ilittuqhaivlunga uvamnit ilinniarniq unalu hakugiktumik, aulattittinnaqtumik havaakhaq. Ilihaqhimajatka iniqhimajunga Ilitarnaqtumik uvannga Nunavut Ilihariaqpaallirvik (NAC) Ilitarudjutinga Iniqhimajut haffumani Avatiliqinirnut Qaujihaqtunut. Uvanngat ilihaqhimajatka, manirarmiujunillu, havaatka ilittuqhimajatka, pivalliavlunga nalrujumik uvanngat inuuhipta tadja atuqtavut unalu ilitquhirmingnit inuuhiq(t). Pittiaqhimajatka Inuit pitquhituqangit tunijauhimajaanga uvamnut, Ukpiqtara huligiami tuniffaarmilugit ihumagijaujuq ilagijaugami pitquhivit. Ukpiqpiaqtunga kivgaqtuigiami Inuit pijumajainnit.