Tamaita taiguagakhat, inungnut naunaipkaininngit, apiriyut tukhiutinik aadlallu tuhaqtipkaidjutingit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut uumunnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik uumani inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

IQALUKTUUTIAQ, NU – April 20, 2020: Tapkuat Nunavut Avatiliriyit Katimayit (NIRB-kut uvaluniit Katimayit) quyagiqpiarumayat nakuutquplugulu tamna aulalirtuq Ataniuyunut Hivuliqti, Ryan Barry, ilitturiplugu angiyuqpiaqmik ikayuqhitihimania tapkununga NIRB-kut qangiqtuni 13 ilaplugit ukiuni. .   -  Inuinnaqtun

IKALUKTUTIAK, NU – Aipuru 15, 2020: Kinguagut uuktutaulraqtitugu amihunut ataniuyunut qinirniq havariyat tapkuat Odgers Berndtson, tapkuat Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) aliahukpiaqtut tuhaqhittiyaq tamna Karen Costello tamnaunialirtuq NIRB-kut tuklikha Ataniuyunut Hivuliqti, pigiaqlugu Juni 1, 2020.   -  Inuinnaqtun